سیاه

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


یه دوستیم هم اینجا داشتم، البته نمی دونم دوست بودم براش یا چی، ولی خلاصه دردل هایی باهام کرد. 

سعی کردم بهش بگم درگیر چیزی هستی که آخر عاقبت نداره. پدرتو در میاره، کما اینکه پدرشو درآورده بود. ولی اون قدری هم حالم بد شد از شنیدن اتفاقایی که افتاده بود براش، دیدم دارم نابود میشم، تصمیم گرفتم و بهش گفتم داستانت سیاه. منو نابود کرد. 

برخورد بهش. فکر کرد دارم الکی حذفش می کنم. در صورتی که خودم خیلی داشتم اذیت می شدم.

تازگیا هم احساس می کنم اتفاقای جدید افتاده براش.

واقعا از خدا می خوام اشتباهات قبلی رو تکرار نکنه، اصلا کاری که کرد شوخی بردار نیست. بعضی چیزا رو هرگز نباید تجربه کرد.


واقعا جامعه ما نیاز به آموزشای روانی داره، همه دارن. بعضی وقتا تو بعضی چیزای پایه ای می مونیم که آدم خندش می گیره.

لجبازی رو کنار بزاریم، هیچ کس کامل نیست، همه به کمک نیاز دارن...


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها