محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


با یه دوستم که هم اتاقی بودیم حرف می زدم.

اونم مثل من  ک.م.ا.ل گ.ر.ا.ی.ی!!! داره و به فنای عظما رفته.

بد دردیه، واقعا بد دردیه!

می دونی چرا؟ چون همه چی، هر چی که فکر کنی معذرت می خوام به چپت میشه. عمق فاجعه ست.

اون که اول مذهب بوده بعد دست و پا درآورده، الان نماز هم نمی خونه. 

یعنی بر پدر هر کسی که مروج رفتارای کمال گرایانه ست.

 جامعه مریضه، همه یه جور مریضی دارن.

درد دارن.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها